Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens kommentar till beslutet om att avlägsna en kåta i Stenträsket

Länsstyrelsens kommentar till beslutet om att avlägsna en kåta i Stenträsket Vindelfjällens naturreservat, Storumans kommun.

Länsstyrelsens roll är att tillämpa de lagar och regler som beslutats av riksdag och regering.

Det finns tre skäl till beslutet att avlägsna kåtan:

  1. Det är förbjudet att uppföra en ny byggnad i Vindelfjällens naturreservat.
  2. Kåtan, som är en nyligen uppförd byggnad saknar markupplåtelse. Det är krav för en byggnad på statens mark ovan odlingsgränsen.
  3. Strandskyddsdispens för kåtan saknas, vilket måste finnas för byggnader vid vatten.

Ärendet har pågått under flera år och ägaren har vid flera tillfällen uppmanats att ta bort byggnaden.

Kronofogdemyndighetens roll är att verkställa Länsstyrelsens beslut, i det ingår att välja metod för på vilket sätt byggnaden tas bort.

Kontakt