Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Upptäck mindre kända naturreservat kring Umeå och Skellefteå

Passa på att upptäcka nya pärlor bland länets många naturreservat i vår och sommar.

Just nu är det många som söker sig ut i naturen på grund av covid-19. Under helgerna samlas mycket folk i de mest kända friluftsområdena kring Skellefteå och Umeå. Här tipsar vi om några mindre kända naturreservat på dagsutflyktsavstånd från länets två största städer.

Vi kan inte garantera att det kommer att vara folktomt, särskilt inte efter den här nyheten. Men genom att besöka mindre kända områden bidrar du till att sprida besökstrycket, och kanske upptäcker du samtidigt ett nytt favoritreservat.

Besök Kalstenstjärn kring månadsskiftet juni-juli när den ovanliga finnrosen blommar.

Naturreservat kring Skellefteå

Abborrtjärnberget

En bit att åka från Skellefteå, men ett fint område värt ett besök. I den norra delen är tallskogen nästan helt orörd och träden upp emot 400 år gamla.

Avanäset

Naturskönt kust- och skärgårdsområde med vackra klipphällar, sandstränder och naturskog.

Blylodmyran

Här växer orkidéerna norna och guckusko som blommar kring midsommar. Du når reservatet via skogsbilvägar norr om området.

Degerforsheden

Upplev ett av få gamla, naturskogsartade skogsområden längs kusten i Västerbotten.

Hedkammen

Ljusa, öppna sandtallhedar, rullstensåsar och forntida gravfält möter dig i naturreservatet.

Kalkstenstjärn

Besök Kalkstenstjärn under den ovanliga finnrosens blomningstid, kring månadsskiftet juni-juli. Reservatet ligger lättillgängligt nära en skogsbilväg.

Kvarnberget

På bergets sydöstra sluttning, alldeles utanför Burträsk samhälle, finns det riktigt gamla skogar.

Marranäsvältan

Sandhed med en mäktig ravin som skär genom landskapet.

Tjärnbergsheden

Kyrkstigen som går mellan Skellefteå och Burträsk passerar genom reservatet. Det finns ett vindskydd i området.

Vitbergen

Vandringsleder tar dig in i reservatet där det finns ett spektakulärt utkikstorn, vindskydd och en koja att rasta i.

Klubbens naturreservat utanför Robertsfors.

Naturreservat kring Umeå

Degersjön

Stadsnära vildmarksområde där du kan uppleva naturen på naturens egna villkor. Vandra längs sjöns västra sida upp till en rastplats med eldstad och bänkar.

Klubben

Ligger vackert vid Rickleåns mynning utanför Robertsfors. Följ stigen från hängbron, genom skogsmark, sandstränder och ut på hällorna vid havet.

Kronören

Naturskönt skärgårdsområde söder om Nordmaling. Följ den markerade stigen från parkeringen vid vägen. Vid havsstranden på Rönnören finns en grillstuga och på Vedhällan finns ett vindskydd och en grillplats.

Kvillträsket

Det långsmala Kvillträsket är helt omslutet av lövrika skogar. Här finns gott om skogshöns, ugglor, hackspettar och andra fågelarter som trivs i äldre skog.

Långsjöberget

En liten naturskogs-oas. Reservatet ligger lättillgängligt, bara sju kilometer väster om Vännäs, helt nära väg 92 mot Bjurholm.

Skalberget

Vandra från den lummiga blandskogen vid Hörnåns strand upp till den karga hällmarkstallskogen på Skalbergets topp.

Skjutbaneberget

Vacker, gammal och lättvandrad tallskog på sandmark. Rastplats med eldstad finns vid sjön.

Stenbacksberget

Den lilla växten ögonpyrola och orkidén knärot gömmer sig bland vegetationen. På fuktiga platser kan du hitta den lilla gula lappranunkeln.

Stora Orrberget

Gammal skog inklädd i hänglavar möter dig i reservatet. Högre upp växer karga tallskogar. På toppen av Lilla Orrberget breder lavtäckta hällmarker ut sig.

I Ströms naturreservat finns vild och varierad skogsnatur. En vandring i området ger stillhet och ro.

Ström

En liten tätortsnära naturpärla knappt 14 kilometer söder om Umeå centrum.

Tavasten-Skeppsviksskärgården

Tavastudden och Tavastögern: fina och avskilda besöksmål vid havet. Detta är en ny del av reservatet och Länsstyrelsen har ännu inte ordnat stigen och parkeringsplats. I dagsläget kan det bitvis vara blött och spången är i dåligt skick, men annars är det fin och lättvandrad terräng. Det går bra att parkera vid pumphuset på Bådelögern, en snitslad stig utgår därifrån ända ut på udden.

Vorrberget

Gammal, högrest och ståtlig skog. På bergets topp finns ett vindskydd.

Örefjärden-Snöanskärgården

Kylören: Frodig lövskog med tillgänglig stig. En liten fastlandsudde med gammal bebyggelse från den tid då Kylören var en lastageplats.

Örsten: En vidsträckt sandstrand intill den orörda Öreälvens utlopp. Badtips till sommaren!

Hitta reservaten i vår app

I appen Västerbottens naturkarta hittar du alla länets naturreservat och flera vandringsleder. Ladda ner appen utan kostnad och hitta fler besöksmål.

Kontakt