Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gott samarbete mellan rennäring och besöksnäring i Hemavan-området

Nu har det gått ett år med överenskommelsen om hur rennäring och besöksnäring gemensamt ska verka och utvecklas i Hemavan Tärnaby-området.

Bakom överenskommelsen står bland annat Ubmeje tjeälddie sameby, Visit Hemavan Tärnaby, Storumans kommun och Länsstyrelsen Västerbotten.

Efter första året kan vi konstatera att våren och försommaren 2019 var bra för både rennäring och besöksnäring. Samarbetet kring överenskommelsen är fortsatt starkt och det kommer att vara till stor nytta för en hållbar utveckling av Hemavan Tärnaby.

Lugn och ro för renarna på Artfjället

Överenskommelsen innebär bland annat att fjällområdet Artfjället ska lämnas ostört eftersom Ubmeje tjeälddie sameby har renar som kalvar där. Renarnas behov av lugn och ro i Artfjällsområdet respekterades av såväl besöksnäring som allmänhet under kalvningen 2019, vilket är avgörande för den omställning som samebyn nu initierar.

Som en del i överenskommelsen har samebyn som ambition att öka andelen kalvande renar i Artfjällsområdet. Omställningen kommer att ta några år och innebär på sikt att det blir färre kalvningar i andra fjällområden, bland annat runt Norra Storfjället. Omställningen kunde inte påbörjas i år eftersom inledningen av våren har varit speciell med ovanligt mycket snö och för lite bete på Artfjället.

Välj andra områden för friluftsliv

Nu är det återigen kalvningsperiod och det finns många renar i Artfjällsområdet. Det är viktigt att samma respekt och hänsyn visas i år som förra året. Förhoppningsvis väntar en vacker vår och det finns gott om tillgängliga fjällområden kring Hemavan Tärnaby där besökare kan vistas utan risk att störa renar.

Kontakt