Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det surrar, brummar och fladdrar i nytt uppdrag till Länsstyrelsen

I år har Länsstyrelsen fått ett nytt uppdrag av regeringen som handlar om att hjälpa våra vilda pollinatörer. Syftet är att bevara den viktiga funktionen som de har i ekosystemet.

Nyligen kom en ny rödlistalänk till annan webbplats över hotade arter i Sverige och flera av de nytillkomna arterna är pollinerande insekter som humlor, bin, fjärilar och blomflugor.

I årets budget har regeringen beslutat att länsstyrelserna ska arbeta för att främja vilda pollinatörer i naturen. Länsstyrelsen kommer under året att ta fram kunskapsunderlag som visar vilka som är de viktiga pollinatörerna i Västerbotten, vilka hot de står inför och vad vi kan göra för att hjälpa dem.

Fyller en livsviktig funktion

Pollinering är en viktig ekosystemtjänst, det vill säga en nytta vi får av processer i naturen. Hela 90 procent av alla vilda växter och 75 procent av våra odlade växter kräver pollinering för att sätta frön. Tack vare att det kan vi människor skörda frukter, bär, frön och många andra grönsaker och grödor. Tyvärr pekar flera studier på att det inte går särskilt bra för pollinatörerna, utan de minskar kraftigt både i Sverige och resten av världen.

Stöd till projekt som gynnar pollinatörer

Kommuner och lokala aktörer kan söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering från Naturvårdsverket. Redan nu har flera kommuner tillsammans med föreningar sökt pengar från LONA under våren. Nästa ansökningstillfälle har sista ansökningsdatum 1 december 2020. Ansökan gäller då projekt med start år 2021.

Vad kan jag som privatperson göra?

Du som har trädgård kan hjälpa pollinatörer genom att se över vad som växer i din trädgård, odla många olika blomrika inhemska växter och fundera på om det finns plats för insektshotell i något hörn av trädgården.

Kontakt