Publiceringsdatum: 6 maj 2020

Senast uppdaterad: torsdag 7 maj, 10.31

Unik häckning på Stora Tuvan – området stängs till 15 juni, men stig fortsatt öppen

En av Sveriges mest hotade fåglar, vitryggig hackspett, häckar på ön Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. På grund av det måste Länsstyrelsen stänga av den välbesökta lilla ön från 6 maj till 15 juni, med undantag för stigen i den östra kanten.

Under hösten 2019 röjde Länsstyrelsen Västerbotten bort en stor andel av granarna på Stora Tuvan. Syftet var att gynna djur- och växtarter som trivs i lövskogsrika miljöer.

En av arterna som vi hoppades skulle trivas är den akut hotade fågeln vitryggig hackspett, som senast häckade på Stora Tuvan 1995. Åtgärderna gav effekt direkt. Under våren har två vitryggiga hackspettar synts på Stora Tuvan med omnejd, och nu i veckan konstaterades att de bildat par och att en häckning är på gång.

– Det är ett fantastiskt kvitto på att vi gjort rätt insats på rätt plats. Vi hade hoppats på en häckning i framtiden, men hade nog aldrig vågat drömma om att det skulle hända redan året efter granröjningen, säger Andreas Garpebring, Naturvårdsenheten.

Vitryggig hackspett.

Området stängs av under våren

Nu behöver vitryggsparet lugn och ro för att ruva och ta hand om ungarna. Länsstyrelsen har därför valt att stänga området för besökare fram till 15 juni. Det är fortfarande tillåtet att gå över hängbron och vidare på den trampade stigen runt öns östra kant.

– Vi förstår om det ställer till det, speciellt nu när det är fina förutsättningar för fågelskådning och folk vill ut i naturen på grund av covid-19. Men vi hoppas att det finns förståelse för att det här unika paret behöver lugn och ro tills ungarna är redo att lämna boet, säger Malin König, koordinator för åtgärdsprogrammet för vitryggig hackspett på Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt