Publiceringsdatum: 20 april 2020

Senast uppdaterad: måndag 20 april, 10.36

Lövgrens skogsbruk ansöker om tillstånd till matjordstäkt inom fastigheten Brännvattsliden 4:1, Skellefteå kommun

Lövgrens skogsbruks miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till matjordstäkt på fastigheten Brännvattsliden 4:1, Skellefteå kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunledningskontoret i Skellefteå kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-7977-2019. Sista datum för yttrande ska vara 24 maj 2020.

Kontakt