Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

225 000 kronor till föreningar i Västerbotten

Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd är en stiftelse som har till ändamål att genom ekonomiska bidrag förbättra sociala förhållanden i länet. Efter en permutation har samfonden fått möjlighet att dela ut fondens kapital under tre år. I dagsläget förfogar fonden över närmare 500 000 kronor.

Vid det senaste årsmötet beslutades om bidrag om sammanlagt 225 000 kronor till nio organisationer som verkar i Västerbotten. Det största bidraget om 50 000 kronor lämnas till Hjälteföreningen i Umeå. Föreningen bedriver och sprider hjälteträning, en träningsform med och för personer med funktionsvariation. Svenska samernas riksförbunds ungdomsråd, Bastuträsk samhällsråd, Dorotea IF, Vännäs volleybollklubb, Hemavan aktiv ungdom och föreningen Vän i Umeå får varsitt bidrag om 25 000 kronor. Malå ridklubb får ett bidrag om 15 000 kronor och Adak SK ett bidrag om 10 000 kronor.

Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens län bildades 1992 genom en sammanslagning av ett antal äldre fonder vars ändamål inte längre är aktuella, bland annat en fond för anläggning av tvättstugor och en för bildande av arbetsinrättningar för tvångsarbete. För några av fonderna saknas närmare uppgifter, då all dokumentation förstördes vid stadsbranden 1888.

Kontakt