Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jakt efter bisam i Umeälven

Svenska Jägareförbundet kommer att jaga bisam i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna ner till Umeälvens delta.

Jakten kommer att bedrivas av jägare nattetid och med fällor som sätts ut i området. Insatsen görs i april och maj med målet att kraftigt reducera bisambeståndet i Umeälven.

Flera rapporter om problem

Bisampopulationen har på senare tid ökat kraftigt i Umeälven. Bisam är en så kallad invasiv art som kan orsaka stora negativa effekter på biologisk mångfald, jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa.

Efter att flera privatpersoner kontaktat Länsstyrelsen om problem orsakade av bisam har Naturvårdsverket gett Mårdhundsprojektet, som drivs av Svenska Jägareförbundet, i uppdrag att jaga bisam vid de nedersta delarna av Umeälven.

– Det handlar om bisam som bygger bon kring strandkanter eller flytbryggor, vilket innebär risk för ras och erosioner. Det kan i sin tur leda till skador i vägar och annan infrastruktur, berättar Malin König, Länsstyrelsen Västerbotten.

EU-förordning styr

Bisam blev upptagen på EU:s lista över invasiva främmande arter 2017. Syftet med EU-förordningen är att så långt som möjligt hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. Alla länder är skyldiga att bekämpa de arter som finns i landet.

Importerades för pälsen

Bisam kommer ursprungligen från Nordamerika och importerades till Europa för att användas i pälsindustrin. Den rymde från pälsfarmer och idag finns bisamråtta i nästan alla europeiska länder. I Sverige finns den i stora delar av Norrland ner till Höga kusten.

Bisam lever i sjöar, lugna åar och kustnära områden där de precis som bävern bygger hyddor på grunt vatten. Ett tag minskade populationen kraftigt i Sverige av okänd anledning. De senaste åren har antalet börjat öka kraftigt igen.

Kontakt