Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lanthandlare visar vägen till lokal mat

Uppmärkningen som visar vägen mot lokal mat.

Uppmärkningen som visar vägen mot lokal mat.

Nu blir det enklare att hitta lokal mat. Lanthandlare i Västerbotten har i samarbete med Länsstyrelsen arbetat fram tydliga skyltar till lokalproducerad mat.

– Jag hoppas att det får bra genomslag och att fler livsmedelsbutiker vill hänga på, säger Stina Fernerud, projektledare av Matkompassen vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Lokal mat för en levande landsbygd

Allt fler väljer lokalproducerad mat och sätter högt värde till mat producerad med god djuromsorg, låg användning av antibiotika och öppna landskap med en biologisk mångfald.

– Helt enkelt en levande landsbygd som vi inte vill vara utan. Därför är det viktigt att den lokala maten är lätt att hitta, förklarar Stina Fernerud.

Lanthandeln symbol för framtidstro

Lanthandeln eller ortens livsmedelsbutik är idag inte bara en butik, utan en naturlig mötesplats och motor för bygdens utveckling. Många butiker erbjuder också ett brett utbud av service för bygdens invånare.

Stina Fernerud fortsätter:
– Det är roligt att lanthandlare vill göra lokal mat mer lättillgängligt. Skyltarna är utformade utifrån önskemål av de som varje dag möter kunder i sin egen butik.

Projektet Matkompassen tar sikte på mer mat från Västerbotten

Matkompassen är ett initiativ från Länsstyrelsen Västerbotten som stödjer den nationella livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion. Avgörande för att den lokala livsmedelsproduktionen ska öka är att den är tillgänglig och därmed stimulera till en ökad efterfrågan. Matkompassen finansieras av Landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats.

Kontakt