Publiceringsdatum: 24 mars 2020

Senast uppdaterad: tisdag 24 mars, 11.54

Förtydligande om reglerna för lodjursjakt

Det går trögt med lodjursjakten i Västerbotten och en orsak kan vara missuppfattningar om reglerna kring användningen av motorfordon. Länsstyrelsen klargör här vad som gäller.

Efter en stark inledning andra jaktdagen, då fyra lodjur fälldes i kustlandet den 2 mars, har det gått trögt med lodjursjakten. Endast två ytterligare djur har fällts och tre veckor in på jakten återstår fortfarande åtta lodjur på tilldelningen, samtliga i Västerbottens inland.

Inbromsningen i jakten kan bero på att Länsstyrelsen i år inte tillåter användning av motorfordon i licensjakten. Årets beslut innebär att vi återgått till normalläget, eftersom motorfordon vanligtvis är förbjudna vid jakt.

– De senaste tio åren har vi haft ett undantag för att jakten skulle bli effektivare, med syfte att minska rennäringens problem med lodjur. Att vi nu inte längre tillåter motorfordon i själva jakten innebär inte inskränkningar utöver vad regelverket säger i övrigt kring användning av skoter, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Enligt Länsstyrelsen finns det ingen anledning att intresserade jägare avstår från lodjursjakten på grund av förbudet. Reglerna för motorfordon i år är i stort de samma som gäller vid jakt på björn, älg eller småvilt.

– Den enda skillnaden från föregående år är att vi nu har tagit bort möjligheten att använda motorfordon för att spåra och ringa lodjur, jämfört med tidigare då det var tillåtet på befintliga vägar och skoterleder, säger Erik Lindberg, vilthandläggare på Länsstyrelsen.

Så här ser reglerna ut mer konkret:

Att hitta lodjursspår

Du får inte åka ut och aktivt leta efter lodjur med motorfordon. Hittar du spår av lodjur när du är ute i annat syfte, till exempel för att fiska eller grilla korv, får du använda den informationen för en kommande jakt.

Att ta sig ut i jaktmarkerna

Du kan använda skoter för att köra på enskilda vägar, inklusive oplogade skogsbilvägar, förutsatt att markägaren inte har förbjudit detta. Här får vapen medföras, men bara om de är nerpackade.

När du har valt jaktområde och råkar hitta spår av lodjur när du är på väg dit, så får du använda den kunskapen i jakten.

Du får med skoter posta ut passkyttar med vapen inför en jakt, men bara längs med enskilda vägar/skogsbilvägar. Vapen får inte transporteras på skoter i terräng.

Att genomföra jakten

Precis som tidigare år är det inte tillåtet att använda motorfordon för att passa om eller förflytta sig när jakten är igång och exempelvis en hund driver ett lodjur.

När lodjuret har fällts

Det är inte förbjudet att med skoter köra fram till det fällda djuret, men Länsstyrelsen ser gärna att detta inte görs. Ring först till Länsstyrelsen och hör hur ni ska göra med djuret.

Precis som tidigare år kan skoterspår i terrängen nära ett fällt lodjur leda till frågor från besiktningsmannen, men dessa blir tämligen enkla att besvara om man kan visa att de spår som jägaren gjort endast är från skidor och skodon.

Kontakt