Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdrag till länsstyrelserna: Lämna in löpande samlade lägesbilder till regeringen med anledning av covid -19

Uppdraget till länsstyrelserna innebär att de minst två gånger i veckan, eller enligt vad Regeringskansliet närmare anger, ska ge en samlad lägesbild över arbetet i länsstyrelserna och ge en redogörelse för utvecklingen av coronaviruset i samtliga län.

Under fredag den 20 mars 2020 genomfördes ett möte mellan statsministern, civilministern och landets 21 landshövdingar. På mötet informerades regeringen om situationen i länen.

- Statsministern poängterade att lägesbilder från hela Sverige är helt avgörande för regeringen, säger landshövding Magdalena Andersson. Det ser olika ut i landet och informationen är viktig när man fattar beslut.

Länsstyrelserna bedriver ett aktivt krisarbete runtom i landet för att hantera spridningen av covid-19. Arbetet består bland annat i att samordna stat, regionerna och kommunerna ifråga om smittskyddsaspekter, men också att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner bibehålls i landet.

Uppdraget att lämna in löpnade samlade lägesbilder till regeringen ska samordnas och redovisas av Länsstyrelsen i Hallands län. 

Kontakt