Publiceringsdatum: 16 mars 2020

Ansökan om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Östansjö 3:1, Vindelns kommun 

Norsjö Frakt AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet på berg och morän inom fastigheten Östansjö 3:1 i Vindelns kommun.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Vindelns kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-9372-2019.

Sista datum för yttrande ska vara den 19 april 2020.

Kontakt