Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Coronavirus, covid-19 - ny riskbedömning

Risken för smittspridning av covid-19 i Sverige bedöms nu som mycket hög. Folkhälsomyndigheten uppmanar nu människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms som mycket hög, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. 

Här kan du ta del av ansvariga myndigheters information om covid-19:

  • Nationellt är Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.
  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Västerbottenlänk till annan webbplats ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom. På Region Västerbottens webbplats (regionvasterbotten.se) finns information om regionens beredskap.
  • UDlänk till annan webbplats har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.
  • EU:s smittskyddsmyndighetlänk till annan webbplats (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHOlänk till annan webbplats har information om utbrottet på engelska
  • Krisinformation.selänk till annan webbplats är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Västerbotten har regelbundet regionala samverkanskonferenser med berörda aktörer i länet och avstämningar med Region Västerbotten. Detta för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner. Länsstyrelsen deltar även i MSB:s nationella samverkansforum.

Hälso- och sjukvården i Västerbotten har god erfarenhet av att hantera olika infektionstillstånd som orsakas av bakterier eller virus och har beredskap för att kunna hantera fall i länet. Alla berörda enheter inom regionen har fått instruktioner för hur de ska hantera misstänkta fall av det nya coronaviruset. Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

Har du allmänna frågor om det nya coronaviruset?

Du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset.

När behöver jag kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller luftvägsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien och delar av Österrike där det nya coronaviruset sprids.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset. Läs mer om hur och när du bör kontakta vården hos 1177 Vårdguiden.

Kontakt