Publiceringsdatum: 9 mars 2020

Senast uppdaterad: torsdag 23 april, 17.00

Beslut om tillstånd till naturgrustäkt på fastigheterna Kvällträsk och Bomsjö  i Åsele kommun

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen beslutade den 5 mars 2020 att bevilja Näslunds Väg AB tillstånd till naturgrustäkt på fastighetern Kvällträsk 1:5, 1:11 och Bomsjö 1:5 i Åsele kommun. För tillståndet gäller vissa villkor. 

Beslutet finns tillgängligt på kanslienheten i Åsele och Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen och ska ha kommit in senast den 9 april 2020. Ange ärendebeteckning 551-9902-2018.

Kontakt