Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samverkan i länet med anledning av Coronavirus covid-19

En första regional samverkanskonferens med anledning av Coronavirus covid-19 har genomförts i samverkan med Region Västerbotten, Smittskyddsenheten och kommunerna i länet.

Länsstyrelsen Västerbotten arbetar från och med 4 mars i förstärkt TiB-organisation.

Lägesbild

Provtagning av misstänkta fall har skett på 20 personer i Västerbotten men ingen smitta har bekräftats. Region Västerbotten är måttligt påverkad av händelsen främst 1177, men i övrigt är det i nuläget ingen påverkan.

Gemensam inriktning i länet

Under samverkanskonferensen beslutades om en gemensam inriktning där målet är att nå ut med korrekt information och kommunikation till allmänhet och media samt att säkerställa långsiktighet i arbetet när det gäller samhällsviktiga funktioner.

Arbetet framåt innebär att se över planer och rutiner samt att samordna information till allmänhet och media.

- Vi ser nu en fortsatt samverkan framför oss, säger Eva-Lena Fjällström, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten. Ansvariga aktörer tar ett gemensamt ansvar, samverkar och följer händelseutvecklingen kontinuerligt.

Kontakt