Publiceringsdatum: 18 februari 2020

Senast uppdaterad: tisdag 18 februari, 09.13

Licensjakt på lodjur 2020

Fjorton lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län och motorfordon får inte användas för att leta efter lodjuren, det blev resultatet när Länsstyrelsen tog beslut om licensjakten 2020.

Jakten tillåts mellan 1 mars och 15 april. För fjärde året i rad får fällor för levandefångst användas under lodjursjakten.

Tre jaktzoner

Årets lodjursjakt får bedrivas i tre stora jaktzoner, som tillsammans täcker hela länet. Sydvästra området med sju tilldelade lodjur utgörs av kommunerna Vilhelmina, Dorotea och Åsele. Nordvästra området har tre tilldelade lodjur och består av kommunerna Sorsele, Storuman, Malå och Lycksele. Östra området utgörs av kommunerna Norsjö, Skellefteå, Vindeln, Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Vännäs och Nordmaling och har tilldelats fyra djur.

Villkor för licensjakten

Fällda lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan de har blivit anmälda till Länsstyrelsen.

– Vi planerar en mer noggrann uppföljning av lodjursjakten i år. Därför vill vi att lodjuren ligger kvar på fallplatsen och att man inte kör skoter kring det fällda djuret innan det är anmält till oss, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Motorfordon får inte användas vid årets jakt. Tidigare år har Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet mot motorfordon som finns i jaktlagstiftningen, men så blir alltså inte fallet i år.

– Anledningen är att vi har sett vissa fall där jägare inte har följt de villkor som fanns för användningen av motorfordon. Jakten har även blivit effektivare på senare år, så motorfordon borde inte längre behövas, säger Michael Schneider.

Också för fällfångsten finns det ett tydligt regelverk. Endast godkända fälltyper får användas, fällorna ska anmälas till Länsstyrelsen senast den 28 februari och de ska vittjas minst två gånger varje dygn.

Stammen ligger nära målnivån

Årets inventering av lodjur är på väg att avslutas. Preliminära resultat visar att det finns något färre lodjur i länet än ifjol, men att stammen fortsatt ligger nära målnivån för Västerbotten.

– Målet är att vi ska ha runt 23 föryngringar varje år, det vill säga honor som fått ungar, säger Linda Backlund, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Populationen ska inte bli för stor, främst med hänsyn till skadorna som lodjuren kan förorsaka inom rennäringen.

– Med årets tilldelning på fjorton djur kan vi få en jakt som håller lodjursstammen på ungefär samma nivå fram till nästa år, samtidigt som jägarna ges möjligheten att nyttja den värdefulla jaktliga resurs som lodjuren också är, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör vid Länsstyrelsen.

Bara ett telefonnummer

Jägare behöver bara hålla reda på ett telefonnummer under jakten: 010-225 41 15. När du ringer får du välja om du vill höra kvarvarande kvot eller anmäla ett påskjutet eller fällt lodjur.

Mer om licensjakten

Villkor, motivering och bakgrundsbeskrivning för årets licensjakt efter lodjur finns i Länsstyrelsens jaktbeslut.PDF

Kontakt