Publiceringsdatum: 17 februari 2020

Senast uppdaterad: måndag 17 februari, 09.24

Samverkan över länsgränserna i fokus

Nu är den första delen utav den största totalförsvarsövningen på 30 år, totalförsvarsövning 2020, avklarad. Den första delen har bestått av övning tillsammans med aktörerna i vårt län.

Nu tar Länsstyrelsen tillsammans med länets aktörer steget in i nästa del av övningen där samverkan över länsgränserna är i fokus. I den här delen av övningen övar vi att klargöra roller, ansvar, tillämpning av regelverk och arbetsformer för samverkan i en fiktiv situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp. Kunskapen om roller och ansvar i det civila försvaret ska klargöras och detta görs tillsammans med aktörer inom militärregionen.

Sverige är uppdelat i fyra militärregioner: norr, mitt, väst och syd. Västerbotten tillhör Norra militärregionen tillsammans med Norrbotten, Västernorrland och Jämtland.

Länsstyrelsen är högsta civila totalförsvarsmyndighet och ska samordna det civila försvaret i länet. Det handlar exempelvis om att verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas på bästa och mest effektiva sätt i händelse av höjd beredskap och krig.

Länets aktörer är också viktiga för totalförsvaret. En kommun har geografiskt områdesansvar och ska verka för att samhället ska fungera så likt vardagen som möjligt i händelse av krig. Exempelvis måste skola, vård och omsorg prioriteras.

Länsstyrelser, myndigheter och utvalda kommuner från Västerbotten län kommer nu att öva tillsammans för att stärka Sveriges totalförsvar och vår motståndskraft.

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra!

Kontakt