Publiceringsdatum: 5 februari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 5 februari, 16.10

Statligt stöd till nya bostäder

280 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.  

AB Bostaden i Umeå beviljas stöd med 122,5 miljoner kronor för nyproduktion av 280 hyresbostäder i stadsdelen Ålidhem i Umeå. Byggandet av bostäderna sker i tre etapper där den första etappen beräknas vara färdigställd i februari 2022.

Kontakt