Publiceringsdatum: 29 januari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 29 januari, 09.51

Nära hälften av djurskydds­kontrollerna av nötkreatur utan anmärkning

Nästan hälften av kontrollerade nötkreatursbesättningar hade inga brister när Länsstyrelsen utförde djurskydds­kontroller under 2019. Smutsiga djur och ej godtagbart hull är de vanligaste bristerna.

Under 2019 genomförde Länsstyrelsen Västerbotten cirka 220 djurskyddskontroller av nötkreatur. 122 var planerade kontroller.

Vid 68 av de 122 planerade kontrollerna, 56 %, konstaterades en eller flera brister från djurskyddslagstiftningen. Vid 11 av de 68 fallen rörde det sig om en eller flera tvärvillkorsbrister.

Vanligaste bristerna

Antal kontroller med brist, procent:

  • Smutsiga djur vid 62 kontroller, 28 %
  • Ej godtagbar hull, 43 kontroller, 20 %
  • Smutsiga liggytor 35 kontroller, 16 %
  • Rengöring av stallutrymmen/ utgödsling 32 kontroller, 15 %
  • Utrymme för nötkreatur äldre än 6 månader 31 kontroller, 14 %
  • Skaderisker 29 kontroller, 13 %
  • Daglig tillsyn 27 kontroller, 12 %

De vanligaste bristerna är beräknade på det totala antalet nötkontroller 2019 (220 st).

I de totala antalet kontroller ingår planerade kontroller, tvärvillkorskontroller, anmälningsärenden och uppföljande kontroll av konstaterade brister. De planerade kontrollerna väljs ut via ett nationellt register som graderar gårdarna efter olika riskfaktorer. Ett slumputtag av gårdar görs även via samma register.

Flest kontroller av nötkreatur har utförts i Skellefteå, Umeå och Robertsfors kommuner.

Beteskontroller under sommaren

Under sommaren 2019 utfördes oaviserade kontroller med för att kontrollera om djuren hålls på bete i enligt med lagstiftningen. Beteskraven följdes inte på tre gårdar.

Kontakt