Publiceringsdatum: 26 december 2019

Senast uppdaterad: torsdag 26 december, 08.00

Ansökan om miljöfarlig verksamhet för Loftbergets sulfidjordsdeponi, Skellefteå kommun

Skellefteå kommun, Samhällsbyggnad, Gator och parkers miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om ändringstillstånd till tillfällig lagring av sulfidjord i befintlig lagringsficka vid Loftbergets sulfidjordsdeponi på fastigheten Sunnanå 5:21 och Sörböle 1:2 i Skellefteå kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunledningskontoret i Skellefteå kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-7275-2019. Sista datum för yttrande ska vara 22 januari 2020. 

Kontakt