Publiceringsdatum: 6 december 2019

Senast uppdaterad: fredag 6 december, 14.19

Nöjda besökare på naturum Vindelfjällen, Ammarnäs och Hemavan

Länsstyrelsen Västerbotten

Besökare i Sveriges nationalparker och naturum är nöjda med sitt besök. Det gäller även besökarna till naturum Vindelfjällen i Ammarnäs och Hemavan. Det visar Naturvårdsverkets undersökning som genomförts i Sveriges nationalparker och naturum under sommaren 2019.

Naturums besökare nöjda med besöket

Undersökningen i Sveriges naturum visar att besökarna generellt sett har en mycket positiv uppfattning om besöket. 92 procent är som helhet nöjda. Besökarna är även mycket nöjda med naturstigarna, barnaktiviteterna samt utställningens kunskapsnivå, ämne och teman.

För naturum Vindelfjällen stämmer besökarnas uppfattning väl överens med de nationella resultaten. Naturum i Ammarnäs har till och med något större andel nöjda besökare (96 procent) än riksgenomsnittet.

Många vandrade till naturum Vindelfjällen

Intresset för fjällvandring ökade sommaren 2019 och antalet vandrare som gick Kungsleden mellan Hemavan och Ammarnäs slog nya rekord, något som smittade av sig även på naturums besökssiffror. Av de som svarat på besökarundersökningen i Hemavan var det fler som vandrat än tagit bilen till naturum. En stor andel besökte naturum Vindelfjällen för första gången och flera planerar att komma tillbaka.

- En hög andel av de som besvarat enkäten säger att naturum inspirerar till att själv ge sig ut i naturen i närområdet. Detta är viktigt eftersom ett syfte med verksamheten är att naturum ska ge besökarna kunskap om naturen och dess värden, säger Ludmila Wislander, föreståndare för naturum Ammarnäs.

Fakta om Sveriges nationalparker och naturum

Sverige har 30 nationalparker som alla är unika områden som anses vara särskilt viktiga att skydda och bevara. Nationalparkerna hade 2,7 miljoner besök 2018. Det finns 33 naturum i Sverige. Naturum fungerar som porten till naturen och hade 2018 1,8 miljoner besök.

Kontakt