Publiceringsdatum: 18 oktober 2019

Senast uppdaterad: fredag 18 oktober, 15.55

Statligt stöd till nya bostäder

103 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.  

Stadsliden Utveckling AB beviljas stöd med drygt 30 miljoner kronor för nyproduktion av 71 hyresbostäder i Umeå. Projektet beräknas färdigställas under sommaren 2021.

Amasten Umeå 3 AB beviljas stöd med knappt 7,7 miljoner kronor för nyproduktion av 32 hyresbostäder i Umeå. Projektet beräknas färdigställas under hösten 2019.

För mer information kontakta:

Ida Backe
Handläggare Bostadsförsörjning och bostadsstöd
010-225 45 27
ida.backe@lansstyrelsen.se

Kontakt