Publiceringsdatum: 24 september 2019

Senast uppdaterad: tisdag 24 september, 13.45

Justerade regler för nätfiske efter kusten

Från och med 1 oktober gäller samma regler för fiske med nät efter hela Västerbottenskusten.

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har beslutat att justera reglerna för kustfisket i Västerbotten. Nu gäller förbud för fiske med nät i vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort i hela länet under tiden 1 april–10 juni och 1 oktober–31 december. Hela oktober månad får fiske bedrivas med nät vars maskstorlek är mindre än 37 millimeter.

– Under 2007 infördes den här begränsningen i större delen av länet. Tyvärr infördes reglerna bara ner till latitud 63´ 30 N. Det innebar lite grovt beskrivet att reglerna inte gällde Nordmalings kommuns kuststräcka, säger Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västerbotten.

Liknande regler har införts i fler län

HaV har beslutat om liknande begränsningar i Västernorrland och Gävleborg. Reglerna trädde i kraft 1 september och gäller upp till länsgränsen mellan Västerbotten och Västernorrland. I samband med detta justerades även gränsen för de regler som gäller i Västerbottens län ner till länsgränsen.

Maskstorlek vid nätfiske

För att undvika missförstånd då det gäller mätning av nätens maskstorlek så avses sträckt maska (diagonallängd). Exempelvis är en fyrkantsmaska med 50 millimeter sida (stolpe) 100 millimeter sträckt.

Mer om beslutet

Reglerna syftar till att stärka bestånden av flera kustlevande fiskarter och beslutet har varit ute på remiss hos regionala intressenter.

HaV har under senare år genomfört översyner av reglerna för kustnära fiske längs svenska kusten för att fisket ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Det har lett fram till förändrade fiskeregler längs hela västkusten, Skåne län och Bottenviken.

Aktuella regler för kustfisket finns på svenskafiskeregler.se länk till annan webbplatsoch havochvatten.selänk till annan webbplats.

Kontakt