Publiceringsdatum: 23 september 2019

Senast uppdaterad: måndag 23 september, 08.40

Nu startar övning Barents Rescue 2019 i Kiruna

Foto: Mostphotos.com

Övningen Barents Rescue 2019 startar idag, 23 september, och pågår fram till och med den 26 september. Den handlar om internationell samverkan vid hantering av naturkatastrofer, omfattande olyckor och andra nödsituationer i Barentsregionen. En av världens största övningar inom katastrofofferidentifiering, DVI (Disaster Victim Identification) kommer också att genomföras.

Övningen som äger rum i Kiruna kommer att vara fylld av praktisk träning och fältövningar för insatspersonal från Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Cirka 400 personer övar och 300 deltar på andra sätt som övningsledning, personal och besökare. De svenska aktörer som deltar i övningen är kommuner, räddningstjänster och länsstyrelser i Norrbottens och Västerbottens län. Dessutom medverkar också SOS Alarm, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen, Polisen och MSB.

Event Week 23-26 september 2019

Under Event Week kommer Sverige att, utifrån ett scenario som byggts upp i förväg och som liknar förra sommarens händelser med torka, värme och bränder, öva att ta emot internationell hjälp från de övriga länderna. Förutom det kommer också ett flertal olika händelser att byggas upp i Kiruna med omnejd, som de svenska aktörerna tillsammans med sina kolleger från Norge, Finland och Ryssland ska hantera. Det handlar till exempel om ras och skred med skadade personer och drunkningstillbud med en stor grupp människor.

Det internationella samarbetet DVI (Disaster Victim Identification) kommer också att övas under Barents Rescue. Övningen omfattar samtliga moment i en DVI-operation såsom omhändertagande av avlidna på skadeplats, s k Post Mortemundersökning i fält, mottagande av anhöriga på anhörigcenter för upptagning av signalement och jämförande DNA-prov, den s k Ante Mortem-inhämtningen.

Samtidigt som övningen pågår kommer flera olika seminarier att genomföras inom områden som är aktuella i regionen.

Kontakt