Publiceringsdatum: 23 september 2019

Senast uppdaterad: måndag 23 september, 10.57

Beslut om utökning av Sunnansjö viltvårdsområde

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat att utöka Sunnansjö viltvårdsområde i Nordmalings kommun med 6 ha av fastigheten Sunnansjö 1:5.

Beslutet finns tillgängligt vid Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Umeå. Ärendebeteckning 218-4698-2019.

Överklagande av beslutet ska skickas till Länsstyrelsen och ha kommit in senast den 18 oktober 2019. Ange ärendebeteckning.

 

Kontakt