Publiceringsdatum: 19 september 2019

Senast uppdaterad: torsdag 19 september, 09.55

Nu ska det förorenade området kring Näsudden undersökas

Höga halter av metaller har uppmätts på och omkring Näsudden i Skelleftehamn. Under hösten kommer det förorenade området att undersökas mer och Länsstyrelsen går därför tillsammans med Skellefteå kommun ut med information samt rekommendationer och råd till närboende i området.

Föroreningarna kan kopplas till utsläpp från smältverket på Rönnskär som har skett långt tillbaka i tiden. För att bedöma om föroreningarna är en hälsorisk kommer Boliden Rönnskär att undersöka mark och dricksvatten, men också svamp och bär. Det kommer att ske under hösten 2019.

I området är det konstaterat att det finns höga halter tungmetaller, framförallt arsenik men även bly och kadmium i marken. Enligt Länsstyrelsen är det generellt sett inte farligt att gå på mark som är förorenad av metaller. Men du bör skölja frukt, bär, svamp och grönsaker innan användning enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för området kring Rönnskärsverken. Det är också viktigt att undvika att små barn får i sig jord.

Undersökningarna under hösten ska ta reda på vilka risker föroreningarna innebär. Det ska också utredas inom vilka områden de höga metallhalterna återfinns och om det finns särskilda grupper som behöver vara mer försiktiga än andra.

Resultatet från undersökningen kommer att ligga till grund för Länsstyrelsens bedömning av fortsatta utredningar eller åtgärder.

För mer information kontakta:

Robert Erixon
Biträdande enhetschef Länsstyrelsen
010-225 45 77
robert.erixon@lansstyrelsen.se

Agneta Gustafsson
Miljöinspektör Skellefteå kommun
0910-73 72 67
agneta.gustafsson@skelleftea.se

 

Kontakt