Publiceringsdatum: 16 september 2019

Senast uppdaterad: måndag 16 september, 16.52

Umeå står värd för EU:s högnivåmöte - vad innebär det?

Flera av de arktiska ländernas utrikesministrar finns på plats i Umeå under EU Arctic Forum den 3–4 oktober. Vad innebär det för Umeå och Västerbotten? Hur ser förberedelserna ut?

Vad händer i Umeå och när?

38 utrikesministrar är inbjudna till EU Arctic Forum i Umeå, ett möte som samarrangeras av Sverige (regeringen) och EU (Europeiska kommissionen och EU:s utrikestjänst EEAS). Samma dag, den 3 oktober, äger Barentsrådets utrikesministermöte rum. Dagen innan, den 2 oktober, ägde det första mötet inom ramen för Västerbottens ordförandeskap i Barents rum på Väven.

EU Arctic Forum

EU Arctic Forum kommer att bestå av tre delar: på förmiddagen den 3 oktober möts utrikesministrarna från de deltagande länderna för att diskutera utvecklingen i regionen. På eftermiddagen samma dag genomförs paneldiskussioner bland experter och olika intressenter (”stakeholders”). På förmiddagen den 4 oktober genomförs den årliga dialogen med ursprungsbefolkningen från arktiska området.

Ett tiotal utrikesministrar är anmälda. Kronprinsessans Victoria deltar den 3 oktober. Mellan 500 och 600 personer (allmänhet, studenter och delegater med flera) deltar vid forumet som äger rum på Aula Nordica, Umeå universitet.

Barentsrådets utrikesministermöte

Sverige innehar också det nationella ordförandeskapet i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council) 2017–2019. Barentsrådets utrikesministermöte, som avslutar det svenska ordförandeskapet, kommer att äga rum i direkt anslutning till EU Arctic Forum i Umeå den 3 oktober.

Dagen innan, den 2 oktober har det regionala ordförandeskapet för Barents gått över från Finnmark i Norge till Västerbotten i Sverige. Landshövdingen i Västerbotten kommer att vara ordförande i Barents de närmaste två åren.

Vad innebär detta för Umeå och Västerbotten?

EU:s högnivåmöten i Umeå den 3–4 oktober innebär goda möjligheter att visa upp och kommunicera Umeås, Västerbottens och norra Sveriges styrkor och tillgångar.

Vid Umeå universitet finns Arktiskt centrum vid Umeå universitet (ARCUM), landets enda mångveten­skapliga forsknings­centrum för arktisk forskning med 325 affilierade forskare. ARCUM har ett brett perspektiv på Arktis med forskning inom såväl naturvetenskap, teknologi, medicin, samhällsvetenskap och humaniora. Peter Sköld, professor och föreståndare för ARCUM, medverkar på EU Arctic Forum.

Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten och Länsstyrelsen Västerbotten arbetar tillsammans med att under högnivåmötet visa upp och kommunicera Umeås, Västerbottens och norra Sveriges styrkor och tillgångar och synliggöra den arktiska urbana miljö som Västerbotten och Umeå utgör.

Den 16 september genomförde Länsstyrelsen i samarbete med Umeå kommun en pressträff. Här kan du ta del av den:

Här kan du se presskonferensenlänk till annan webbplats

För vissa webbläsare kan denna länk behövaslänk till annan webbplats

Kontakt