Publiceringsdatum: 11 september 2019

Senast uppdaterad: onsdag 2 oktober, 11.49

Ny koldioxidbudget ska hjälpa länet att nå klimatmålen

Elin Söderberg, energi- och klimatsamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Elin Söderberg, energi- och klimatsamordnare, Länsstyrelsen Västerbotten.

Nu har Västerbotten fått en koldioxidbudget. Länsstyrelsen Västerbotten har beställt budgeten från Uppsala universitet, som tidigare hjälpt ett tiotal svenska kommuner att ta fram egna koldioxidbudgetar.

Vad är då en koldioxidbudget? Den kan enklast beskrivas som ett sätt att visa hur mycket koldioxid som vi har kvar att släppa ut, innan jordens uppvärmning överstiger två grader.

Koldioxidbudgeten innefattar en sammanställning av var utsläppen kommer från – i länets budget ingår koldioxidutsläpp från internationella flygresor, inrikes transporter, industri, arbetsmaskiner samt el och uppvärmning. I budgeten framgår också hur mycket utsläppen måste minska för att vi ska nå målen i Parisavtalet som slöts 2016 - alltså att den globala uppvärmningen ska begränsas till två grader och att detta ska göras på ett globalt rättvist sätt.

För att minska utsläppen, krävs tydliga åtgärder även lokalt. Om utsläppen av koldioxid fortsätter vara lika höga som nu, kommer länets budget att ta slut redan om sex år – därefter kommer vi inte längre att kunna nå de uppsatta klimatmålen. Forskarna vid Uppsala universitet föreslår därför en årlig minskning med 16 procent av koldioxidutsläppen i Västerbotten.

Vad ska då bort – och hur? Det är en fråga för politiker och allmänhet att ta ställning till. Syftet för Länsstyrelsen Västerbottens del är att använda budgeten som ett forskningsbaserat diskussionsunderlag i arbetet med att nå klimatmålen. Koldioxidbudgeten är alltså inte beslutad i någon politisk instans.

Kontakt