Publiceringsdatum: 21 augusti 2019

Senast uppdaterad: onsdag 21 augusti, 17.30

Kräftpest från olagligt utplanterade signalkräftor hotar flodkräftan

Signalkräfta.

Att flytta eller plantera ut signalkräfta är förbjudet och kan leda till att flodkräftan helt dör ut.

– Många flyttar signalkräftor av ren okunskap och vet inte vilka konsekvenser det får på sikt. Andra flyttar kräftorna medvetet för att de tror att signalkräftan ger bättre fiske, men det finns inga belägg för det, säger Ulf Carlsson, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen Västerbotten.

Under de senaste hundra åren har flodkräftan försvunnit från 97 procent av de svenska vattendragen och sjöarna. Det största hotet mot flodkräftan är olaglig utplantering av signalkräfta. Den svenska flodkräftan är idag klassad som akut hotad i den svenska rödlistan och riskerar att försvinna från de svenska vattnen. På många håll där det förut fanns gott om flodkräftor är de idag helt utslagna.

– Utplanterade signalkräftor utplånar flodkräftfisket. Dessutom är chansen att signalkräftan kan etablera bestånd så långt norrut som i Västerbotten obefintlig. Att plantera ut signalkräfta är alltså både olagligt och otroligt korttänkt, säger Ulf Carlsson.

Kräftpest slår ut flodkräftan

Signalkräftan är bärare av kräftpest, och tar med sig sjukdomen till sitt nya vattendrag. Flodkräftan saknar motståndskraft mot kräftpest och dör om den smittas. Även flytt av redskap och båtar mellan sjöar och vattendrag innebär en risk för spridning av kräftpest. Om signalkräftan etablerats i ett vatten är det omöjligt att få tillbaka flodkräftan, åtminstone inom överskådlig framtid.

Illegal utplantering förekommer i Västerbotten

Det börjar bli bråttom om flodkräftan ska gå att rädda. Hittills har Västerbotten varit relativt förskonat från signalkräftor, men illegal utplantering förekommer. En sådan utplantering var antagligen orsaken till utbrottet av kräftpest i Umeälven 2011, vilket resulterade i att i princip hela beståndet av flodkräftor slogs ut.

– Fler utbrott kan leda till att flodkräftan snart är ett minne blott i Västerbotten, vilket vore en stor förlust både biologiskt och kulturhistoriskt, säger Malin König, ansvarig för åtgärdsprogrammet för hotade arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Klassad som invasiv art

Signalkräftan klassades som en invasiv främmande art 2015 vilket innebär att det är förbjudet att hantera, sälja, köpa eller transportera levande signalkräftor inom EU. Om du upptäcker signalkräfta i naturen, rapportera ditt fynd på www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats.

Frågor och svar om den nya lagstiftningen för fiske av signalkräfta på Havs- och vattenmyndighetens hemsidalänk till annan webbplats

Kontakt