Publiceringsdatum: 8 augusti 2019

Senast uppdaterad: torsdag 8 augusti, 10.52

Möte för utrikesministrar i Umeå

Det första EU Arctic Forum kommer att äga rum i Umeå 3–4 oktober och samarrangeras av Sverige och EU (Europeiska kommissionen och EU:s utrikestjänst EEAS). Länsstyrelsen ansvarar för den regionala samordningen.

Den 3–4 oktober organiserar Europeiska kommissionen, europeiska utrikestjänsten (EEAS) samt den svenska regeringen EU Arctic Forum i Umeå. Mötet kommer att bestå av tre delar: på förmiddagen den 3 oktober möts utrikesministrarna från de deltagande länderna för att diskutera utvecklingen i regionen, på eftermiddagen samma dag genomförs paneldiskussioner bland särskilt utsedda delegater (stakeholder) för att diskutera utvalda ämnen samt på förmiddagen den 4 oktober genomförs den årliga dialogen med ursprungsbefolkningen från arktiska området.

Utrikesminister Margot Wallström står värd tillsammans med EU:s Höga representant för utrikesfrågor Federica Mogherini och ansvarig EU-kommissionär Karmenu Vella. Till forumet inbjuds olika regeringsföreträdare, EU-representanter, företrädare för arktiska regioner och kommuner, civilsamhället, urfolk, forskare, studenter, näringslivet med flera.

Sverige innehar det nationella ordförandeskapet i Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Council) 2017-2019. Barentsrådets utrikesministermöte, som avslutar det svenska ordförandeskapet, kommer att äga rum i direkt anslutning till EU Arctic Forum i Umeå den 3 oktober. Därefter tar Norge över det nationella ordförandeskapet i Barentsrådet.

Ambassadör Signe Burgstaller samordnar det svenska arbetet med EU Arctic Forum. Email: signe.burgstaller@gov.se.

Mats-Rune Bergström vid landshövdingens stab samordnar den regionala och lokala planeringen för EU Arctic Forum. Email: mats-rune.bergstrom@lansstyrelsen.se

Henrik Blomqvist vid landshövdingens stab samordnar den lokala och regionala planeringen för Barentsrådets utrikesministermöte. Email: henrik.blomqvist@lanssstyrelsen.se


Kontakt