Publiceringsdatum: 28 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 28 juni, 08.34

100 000 kronor till Hjältarnas hus

Hjältarnas hus i Umeå, ett tillfälligt hem för barnfamiljer där ett barn har drabbats av långvarig sjukdom, får 100 000 kronor av Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens län.

Efter en permutation förfogar fonden över 700 000 kronor, pengar som kan användas under tre år. Landshövding Magdalena Andersson är ordförande, och länets kommuner har tillfrågats om att lämna förslag på verksamheter som kan var lämpliga för bidrag från samfonden.

Vid det senaste beslutstillfället betalades 200 000 kronor ut från till organisationer i Västerbotten. Förutom Hjältarnas hus i Umeå får Sorsele United, Vilhelmina Lebrons, Musikföreningen Glöd i Vilhelmina och Storumans mekarförening 25 000 kronor vardera.

Sorsele United är en ideell förening som ordnar aktiviteter som stimulerar fritid och samvaro för barn och ungdomar. Vilhelmina Lebrons är en basketklubb som välkomnar nya och gamla spelare genom att regelbundet anordna öppna träningar där vem som helst får vara med. Musikföreningen Glöd fyller en viktig funktion i Vilhelmina efter att den kommunala musikskolan avvecklats. GLÖD erbjuder bland annat en komplett replokal med instrument och utrustning till sina medlemmar. Storumans mekarförening erbjuder en samlingsplats för motorintresserade ungdomar som saknar föreningsvana.

Länsstyrelsens samfond för socialt bistånd i Västerbottens bildades 1992 genom en sammanslagning av ett antal äldre fonder vars ändamål inte längre är aktuella, bland annat en fond för anläggande av tvättstugor och en för bildande av arbetsinrättningar för tvångsarbete. För några av fonderna saknas närmare uppgifter, då all dokumentation förstördes vid stadsbranden 1888. Efter en permutation förfogar fonden idag över 700 000 kronor, pengar som kan användas under tre år för att stärka barn- och ungas sociala förhållanden i länet.

För mer information kontakta:
Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Kontakt