Publiceringsdatum: 25 juni 2019

Senast uppdaterad: tisdag 1 september, 10.07

Efterlysning: har du sett jättebalsamin, tromsöloka eller jätteloka?

Jättebalsamin. Foto: NOBANIS, Sören Berg

De invasiva arterna jättebalsamin, tromsöloka och jätteloka breder ut sig i Västerbotten. De är införda från andra länder som trädgårdsväxter, men sprider sig nu i naturen och konkurrerar ut inhemska växter.

Länsstyrelsen Västerbotten uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av invasiva arter i naturen.

– Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa var invasiva arter finns och hur de breder ut sig, framför allt på nya platser. Ju fler som rapporterar desto bättre underlag får myndigheter, forskare och andra i arbetet med att förebygga och hindra fortsatt spridning, säger Malin König, ansvarig för arbetet med invasiva arter på Länsstyrelsen Västerbotten.

Har du sett dessa växter?

Tre arter att hålla utkik efter i sommar är jättebalsamin, tromsöloka och jätteloka.

Jättebalsamin är en av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Växten har tagits in i landet från Himalaya som trädgårdsväxt och foderväxt till bin på grund av den höga nektarproduktionen. Jättebalsaminen har sedan spridit sig i naturen och där tränger den ut inhemska arter och orsakar stor skada i miljön.

Tromsöloka och jätteloka är mycket lika varandra, arterna är ofta svåra att skilja åt när man träffar på dem i naturen. Båda blir stora, två till tre meter höga, har vita flockblommor och sprider sig snabbt. Växtsaften är giftig och i kombination med solljus kan den orsaka allvarliga brännskador på huden. Var därför försiktig och använd skyddskläder om du ska hantera någon av växterna.

Tromsöloka och jätteloka bildar stora, täta bestånd som helt konkurrerar ut den naturliga växtligheten. Det påverkar i sin tur insekter och andra djur i närmiljön. Dessutom producerar de ämnen via rötterna som är giftiga för andra växter, så även om man tagit bort lokorna kan det vara svårt för andra växter att etablera sig i området.

Rapportera via invasivaarter.nu

invasivaarter.nulänk till annan webbplats kan du enkelt rapportera alla invasiva främmande växter och djur som finns på EU:s listalänk till annan webbplats.

Här kan du också rapportera fyra invasiva växter som inte finns på EU:s lista, men som vi ändå vill få in rapporter om eftersom de skapar problem i Sverige: blomsterlupin, parkslide, sjögull och vresros.

Kontakt