Publiceringsdatum: 19 juni 2019

Senast uppdaterad: onsdag 19 juni, 15.40

Säsongsstart för restaurering

av vattendrag inom ReBorN

Restaurering under 2018 års fältsäsong vid Storfallforsen.

Älvsrestaureringsprojektet ReBorN LIFE går nu in på sin fjärde fältsäsong. Nu placeras nio grävmaskiner ut som dirigeras av lika många arbetsledare längs olika vattendrag i Lögdeälvens avrinningsområde.

Från och med vecka 26 kommer restaureringsarbetet med grävmaskiner och manuell återställning att starta i Lögdeälven inom projektet ReBorN. Sex maskiner kommer vara i arbete i Åsele kommun och tre stycken i Nordmalings kommun.

Restaureringen startar mellan Storfallsforsen och Erlands grubba. I samråd med referensgruppen för sportfiske kommer Erlands grubba att lämnas intakt i sitt befintliga skick. Vecka 27 fortsätter arbetet nedanför Mittifallet och vidare förbi Nederstforsen, samt nedanför Klösforsnacken och ner mot Klösgrubban.

Fjolårstorkan tuff för vattenmiljöer

Fjolårssommaren präglades av mycket värme och torka, vilket var tufft för många miljöer och djurarter. Förhållandena skapade dock bra möjligheter att nå svåråtkomliga platser. Vad följderna i älvarna och dess biflöden blivit efter förra sommarens torka återstår att se.

Inventeringen av flodpärlmusslor som genomförs i juli kommer kunna visa mer vilka följer som torkan inneburit.

48 kilometer av 100 restaurerade

Projektet, som förlängts med ett år till år 2022, är det hittills största i sitt slag i Sverige med 124 miljoner kronor i budget. Målet är att 10 mil flottledsrensade vattendrag ska återställas i Västerbotten fram till projektets slut. Sedan 2016 har 48 kilometer restaurerats i länet.

ReBorN pågår i Lögdeälven i Västerbotten och i Råneälven, Kalixälven, Åbyälven samt Piteälven i Norrbotten och fortlöper fram till år 2022.

Länsstyrelsen är även verksamt med vattenrestaurering i Hörnån med två grävmaskiner.

Kontakt