Publiceringsdatum: 17 juni 2019

Senast uppdaterad: måndag 17 juni, 10.18

Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat om vattenskyddsområde i Skellefteå kommun

Länsstyrelsen har i beslut 2019-06-11 med stöd av 7 kap 21 och 22 §§ Miljöbalken, fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Skelleftedalens vattentäkter (Skellefteå, Renström och Boliden) i Skellefteå kommun.

Beslutet – kartor och skyddsföreskrifter – finns tillgängliga på kommunledningskontoret i Skellefteå, Bolidens bibliotek samt hos Länsstyrelsen.

Beslutet kan överklagas till Regeringen senast den 12 juli 2019. Ange ärendenummer 513-2015-2017.

Kontakt