Publiceringsdatum: 12 juni 2019

Senast uppdaterad: onsdag 12 juni, 14.55

21 björnar får fällas under årets licensjakt

En tilldelning på 21 björnar, varav högst 11 får fällas mellan björnjaktstart och älgjaktstart, ingen uppdelning av länet i jaktområden och åteljakt för tionde året i rad. Det är några av delarna i beslutet för höstens licensjakt som tagits av Länsstyrelsen Västerbotten.

Licensjakten börjar den 21 augusti, som den har gjort under en lång rad år. Nytt för i år är att endast 11 av björnarna i tilldelningen får fällas innan älgjakten startar den 2 september.

– Resterande björnar i tilldelningen får sedan fällas under älgjakten. På så sätt har både de specialiserade björnjägarna och björnintresserade älgjägare chansen att fälla en björn, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen.

Uppdelningen av licenstilldelningen ska testas under årets björnjakt, för att sedan utvärderas.

– Vi hoppas att fler personer ska kunna ta del av den jaktliga resursen som björnen utgör och att licensjakten får en bättre spridning i länet, säger Björn Jonsson.

Lägre kvot och inga jaktområden

I våras blev det många skyddsjakter på björn i Västerbotten. Därmed minskar antalet björnar som får fällas vid höstens licensjakt och länet delas inte in i jaktområden.

– Eftersom vi vill hålla jaktuttaget på ungefär samma nivå som de senaste åren blir det färre björnar kvar för licensjakten när skyddsjakten är mer omfattande, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

– Skyddsjakterna genomfördes för att åtgärda problem med björnar i renarnas kalvningsland. Därmed behövs ingen separat licensjaktskvot för området ovanför odlingsgränsen i år, som annars tillämpas för att minska björnstammen i fjällområdet, fortsätter Michael Schneider.

Åteljakt och fler patroner

Åtling är återigen tillåten som jaktmetod. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till och godkänts av Länsstyrelsen.

I år är det återigen tillåtet att använda halvautomatiska vapen med fem patroner i magasinet under björnjakten.

Minskad björnstam som mål

Björnstammen i Västerbotten beräknades hösten 2014 uppgå till cirka 360 djur. Målsättningen är att det ska finnas 350 björnar i länet. Björnstammen ska alltså minska lite, och tilldelningens storlek i årets licensjakt är ett steg i den riktningen. I höst ska länets fjärde björnspillningsinventering visa hur väl förvaltningen har lyckats med det. Insamlingsutrustning för inventeringen har redan börjat delas ut i länet.

Beslut om licensjakt efter björn i Västerbottens län 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt