Publiceringsdatum: 11 juni 2019

Senast uppdaterad: torsdag 13 juni, 12.50

Skrämselkonsulter ska hålla fåglar borta från grödor

Tranor och andra fåglar orsakar varje år skador på grödor som kostar flera miljoner för jordbrukare. Länsstyrelsen Västerbotten har nu fått pengar till insatser som ska minska problemen.

– Nu ska vi testa nya metoder som går ut på att skrämma fåglarna från åkrarna till fredade ytor i närheten. Där ska det ska finnas odlat spannmål eller utfodringsplatser där de kan äta ostört. Metoden har testats framgångsrikt i andra län och på sikt förväntar vi oss att det ska minska kostnaderna för bönderna, berättar Peter Näslund, handläggare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Fåglarna ger sig framför allt på kornåkrar. Länsstyrelsens kartläggning visar att de mest utsatta områdena finns efter kusten. Sommaren 2019 har Umeälvens delta och Kåge i Skellefteå kommun valts ut som pilotområden.

Olika tekniker testas

Länsstyrelsen har köpt in flera olika typer av skrämselutrustning. Det är viktigt att variera skrämseltekniken så fåglarna inte vänjer sig. Två ”skrämselkonsulter” med placering i Umeå och Skellefteå har ansvar för att hjälpa lantbrukare med att sätta upp och sköta utrustningen.

Bland skrämselutrustningen finns bland annat:

 • Hulken
  En mycket effektiv uppblåsbar människoliknande fågelskrämma, utrustad med lampor och siren. Hulken har en inbyggd timer, viket gör att man kan programmera in vilka tider den ska vara aktiv och skrämmas.
 • Rovfågeldrakar
  En drake som efterliknar en stor rovfågel, både till utseende och rörelsemönster i luften. Drakarna sitter på en lina i toppen av långt teleskopspö och är mycket lätta att sätta upp och flytta. Modellen är väl beprövad och används flitigt runt om i landet för att hålla oönskade fåglar borta, till exempel kring flygplatser och köpcentrum.
 • Människosiluetter
  Enkla och beprövade fågelskrämmor i form av människosiluetter, konstruerade och uppsatta så att de lätt rör sig med vinden.
 • Gasolkanoner
  Gasolkanoner är mycket effektiva och avger automatiskt tidsinställda, ofarliga smällar för att skrämma bort fåglar och vilda djur från känsliga områden.

Samarbete mellan flera aktörer

Som en del i arbetet hjälper Länsstyrelsen till att skapa lokala nätverk och arbetsgrupper. Dessutom erbjuds rådgivning till lantbrukare.

– Samarbete är en framgångsfaktor för att vi ska lyckas. I Västerbotten finns många sammanhållna jordbruksområden med goda möjligheter till samverkan. Vi jobbar nära jordbrukare, jägare, föreningar, myndigheter och andra aktörer i arbetet mot skador från storfågel, säger Peter Näslund.

Ett ökat samarbete väntas leda till ökad kunskap och förståelse kring problematiken och mindre konflikter. Länsstyrelsen kommer också att följa upp och utvärdera resultaten samt sprida erfarenheterna vidare.

Pengar från viltskadeanslaget

Länsstyrelsen har fått 650 000 kronor från Naturvårdsverkets viltskadeanslag för det förebyggande arbetet mot skador på grödor. Tidigare har enda sättet varit att bedriva jakt på fåglar som ställer till med problem, men eftersom trana och sångsvan är fredade får de inte skjutas. Under 2019 testas de alternativa metoderna och innan nästa års barmarksperiod kommer Länsstyrelsen att utvärdera hur det gått.

Kontakt