Publiceringsdatum: 7 juni 2019

Senast uppdaterad: fredag 7 juni, 12.05

Statliga kontor i 275 av 290 kommuner

Statlig närvaro mätt i antalet statliga arbetsställen finns i alla Sveriges kommuner – utom 15. I Västerbotten finns statlig närvaro i alla kommuner och den statliga närvaron är relativt stor i relation till folkmängden. Det framgår av en delredovisning av den kartläggning som regeringen uppdragit till länsstyrelserna att ta fram.

Bilden av hur statliga myndigheter finns representerade på Sverigekartan kan läsas på två sätt: Mätt i antalet statliga arbetsställen - där de tre storstadslänen ligger i topp, Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Eller mätt i antal arbetsställen per invånare – där Norrbotten, Jämtland och Gotland har flest.

På kommunnivå sticker residensstäderna ut med klart flest statliga arbetsställen, men mätt i kontor per invånare så blir kartan annorlunda och flera till ytan stora kommuner i Norrlands inland dominerar den visuella bilden.

Norrlandslänen har en relativt hög statlig närvaro i relation till befolkningsmängden. Detta ska inte sammanblandas med de negativa konsekvenserna som delar av Västerbotten upplever som följd av de demografiska förändringarna.

- Sett till vår folkmängd ligger Västerbotten bra till, vilket känns tillfredställande. Västerbotten har en fördel av närvaron av ett av landets största universitet, Umeå universitet, med sina drygt 4 000 anställda Det som kan oroa framöver är de regionala konsekvenserna av förändringarna inom Arbetsförmedlingen, säger Magdalena Andersson, landshövding i Västerbotten.

Mer samverkan ger bättre service
Totalt finns 2 930 arbetsställen runt om i Sverige. 8398 västerbottningar har en statlig anställning fördelat på detta sätt i länet: Nordmaling (17), Bjurholm (5), Vindeln (106), Robertsfors (20), Norsjö (11), Malå (18), Storuman (56), Sorsele (24), Dorotea (2), Vännäs (43), Vilhelmina (63), Åsele (10), Umeå (7031), Lycksele (162), Skellefteå (830).

Polisen är den myndighet som har flest arbetsställen av de statliga myndigheterna (308) och har också störst geografisk spridning (finns i 254 av landets 290 kommuner).

Flera myndigheter pekar på ökad myndighetssamverkan som en möjlighet att förbättra den statliga servicen. Att utgå ifrån, och utveckla samverkan mellan, de servicekontor som finns etablerade på 113 platser i landet är en möjlighet som flera myndighetsföreträdare lyfter fram.

Länsstyrelsen i Örebro län har samordnat kartläggningen och presenterat en samlad delredovisning till civilminister Ardalan Shekarabi. Länsstyrelsernas uppdrag ska slutredovisas till regeringen senast 15 augusti i år.

Kontakt