Publiceringsdatum: 20 maj 2019

Senast uppdaterad: måndag 20 maj, 09.54

Slutlig rösträkning för val till Europaparlamentet den 26 maj 2019

Slutlig rösträkning för val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 påbörjas den 27 maj 2019

Enligt 13 kap 4 § vallagen (SFS 2005:837) kungöres härmed att slutlig rösträkning av de röster som avgivits vid valet till Europaparlamentet den
26 maj 2019 påbörjas vad gäller Västerbottens län den 27 maj 2019
kl. 09:00 i länsstyrelsens sessionssal, Storgatan 71 B, Umeå.

Kontakt