Publiceringsdatum: 14 maj 2019

Senast uppdaterad: tisdag 14 maj, 13.05

Sprid inte afrikansk svinpest

Vildsvin.

Afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom som sprider sig i Europa. Sjukdomen drabbar både tamsvin och vildsvin och är dödlig för grisar. Människor kan inte bli sjuka av sjukdomen.

Viruset som orsakar afrikansk svinpest är mycket motståndskraftigt och kan överleva länge i naturen. Viruset kan finnas i kött- och charkprodukter samt jakttroféer från smittade grisar och vildsvin.

Förebygg spridning av smittan:

  • Ta inte med jakttroféer, kött eller charkprodukter från länder där sjukdomen finns.
  • Mata inte grisar med animaliska rester.
  • Se till att grisar och vildsvin inte kan komma åt matrester i trädgårdar och ute i naturen.
  • Rengör alla kläder, skor, utrustning och eventuella vapen om du varit utomlands och kommit i kontakt med antingen tama grisar eller vildsvin.
  • För inte in grovfoder från länder där det finns afrikansk svinpest.
  • Om du varit i kontakt med grisar eller vildsvin i länder där det finns afrikansk svinpest ska det gå 48 timmar innan du får besöka en svensk grisbesättning.
  • Jakthundar som varit med vid vildsvinsjakt utomlands ska badas innan de lämnar landet som man besökt.

Sjukdomen lyder under epizootilagen och det betyder att om du misstänker att ett djur har drabbats måste du omedelbart kontakta veterinär och göra det du kan för att förhindra vidare spridning.

Jordbruksverket vill få kunskap om alla som har grisar i landet. Även minigrisar och enstaka hushållsgrisar.

Anmäl innehav hos Jorbruksverketlänk till annan webbplats

Kontakt