Publiceringsdatum: 6 maj 2019

Vilhelmina Schakt och Transport AB har fått fortsatt och utvidgad

tillstånd till naturgrustäkt

Vilhelmina Schakt och Transport AB har lämnats tillstånd till fortsatt och utvidgad naturgrustäkt på fastigheterna Storsele 1:20, 1:34, 1:35 och Långtvist 1:2 i Vilhelmina kommun.

För tillståndet gäller vissa villkor. Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Vilhelmina och Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Ärendebeteckning 551-2794-2017.

Sista datum för överklagan ska vara den 7 juni 2019.

Kontakt