Publiceringsdatum: 6 maj 2019

Senast uppdaterad: måndag 6 maj, 11.16

Vilhelmina Schakt och Transport AB har fått fortsatt och utvidgad

tillstånd till naturgrustäkt

Vilhelmina Schakt och Transport AB har lämnats tillstånd till fortsatt och utvidgad naturgrustäkt på fastigheterna Storsele 1:20, 1:34, 1:35 och Långtvist 1:2 i Vilhelmina kommun.

För tillståndet gäller vissa villkor. Beslutet finns tillgängligt på kommunkansliet i Vilhelmina och Länsstyrelsen. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Ärendebeteckning 551-2794-2017.

Sista datum för överklagan ska vara den 7 juni 2019.

Kontakt