Publiceringsdatum: 6 maj 2019

Senast uppdaterad: måndag 6 maj, 11.00

Svevia AB ansöker om tillstånd till bergtäkt

Svevia ABs miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till bergtäkt på fastigheterna Örträsk 8:5 och 16:1 i Lycksele kommun.

Ärendet omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kanslienheten i Lycksele kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-8556-2017.

Sista datum för yttrande ska vara 10 juni 2019.

Kontakt