Publiceringsdatum: 6 maj 2019

Senast uppdaterad: måndag 6 maj, 10.56

Bottnia Kross AB ansöker om tillstånd till ny täktverksamhet på berg

Bottnia Kross AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till ny täktverksamhet på berg

inom fastigheten Idvattenbergen 1:3 i Åsele kommun. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunkansliet i Åsele kommun och Länsstyrelsen. Ärendebeteckning 551-10504-2018.

Sista datum för yttrande ska vara 10 juni 2019.

Kontakt