Publiceringsdatum: 30 april 2019

Senast uppdaterad: tisdag 30 april, 10.03

Valborg, vårvärme och brandrisk - att tänka på!

Det torra och varma vädret innebär att risken för gräs- och skogsbränder är högre än vad som brukar vara vanligt så här tidigt på våren. Vi har samlat viktiga länkar till myndighetssidor som ger dig råd, hänvisningar och aktuell information om läget där du befinner dig.

Risken för gräsbrand är stor i snöfria områden i Västerbottens läns inland och kustland.

Inga eldningsförbud har hittills utfärdats i Västerbotten, men det är mycket viktigt att vara försiktig även när det inte råder eldningsförbud. Kom ihåg att alltid kolla upp vad din kommunala räddningstjänst har för anvisningar gällande eldning.

Ta del av SMHI:s aktuella varningar och prognoserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgång på vatten

Det varma vädret får också fler konsekvenser. På flera håll i landet är grundvattennivåerna låga. I Västerbotten är grundvattennivåerna i de stora grundvattenmagasinen under det normala.

På Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU), webbplats finns information om tillgången på vatten. Tips och råd om att spara vatten har Livsmedelsverket på sin webbplats, se länkar nedan.

Kontakt