Publiceringsdatum: 29 april 2019

Senast uppdaterad: måndag 6 maj, 14.49

Länsstyrelsen lanserar program för miljöarbete i länet

Nu lanserar Länsstyrelsen i Västerbotten Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte, en verktygslåda där
företag, kommuner, myndigheter, skolor och föreningar i Västerbotten kan ta del av konkreta tips och förslag på olika sorters insatser som främjar bättre miljö i länet.

Det är få av de 16 regionala miljömålen som kommer kunna uppnås till år 2020 som målsättningen tidigare var, och för att öka takten i arbetet för att förbättra miljötillståndet i länet så lanserar Länsstyrelsen i Västerbotten det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen. Syftet är att ge stöd för prioriteringar av miljöförbättrande åtgärder, men framför allt inspirera till att göra goda insatser.

Programmet fungerar också som en verktygslåda med 122 konkreta åtgärdstips till företag, kommuner, regionen, organisationer, myndigheter och skolor för att ett steg i taget jobba mot ett bättre miljötillstånd.

– Vi har utformat innehållet tillsammans med experter inom olika områden och utifrån synpunkter från flera olika aktörer i länet. Vi vill ju att åtgärderna ska vara genomförbara samtidigt som vi måste öka takten i miljöarbetet, säger Lotta Ström, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen i Västerbotten.

Uppdelat för olika samhällsdelar

Programmet är en vidareutveckling från det första åtgärdsprogrammet som antogs år 2012. Det är uppdelat i kategorierna Hållbar konsumtion, livsstil och hälsa, Hållbar samhällsplanering samt hållbart byggande och förvaltande, Hållbart resande och energieffektiva transporter, Hållbara natur- och kulturmiljöer, samt Hållbara vatten för att på enklast vis kunna navigera till de insatser som passar för olika verksamheter.

– De som deltar i åtgärdsprogrammet anmäler de aktiviteter som de vill göra till oss på Länsstyrelsen. Vi följer sedan upp det årligen, och lyfter upp goda insatser som görs som inspiration för andra i Västerbotten. Vi hoppas verkligen att många vill hoppa på tåget och antingen påbörja eller fortsätta miljöarbetet i sin verksamhet. Fler behöver göra mer, säger Marie Vallin, miljömålssamordnare vid Länsstyrelsen.

Åtgärdsprogrammet pågår fram till år 2025.


Hållbara Västerbotten – åtgärdsprogram med miljömålen i sikte 2019-2025

Kontakt