Publiceringsdatum: 29 april 2019

Senast uppdaterad: torsdag 9 maj, 09.00

Länets kommuner samarbetar för att förbättra tillgången till friluftsliv

Allt fler svenskar menar att friluftsliv är en viktig faktor vid val av bostadsort. Kommunerna i Västerbotten är medvetna om friluftslivets betydelse och träffades i maj för erfarenhetsutbyte och fortsatt arbete med regional utveckling av friluftslivet.

Enligt en färsk studielänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som gjorts av Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket uppger omkring hälften av de tillfrågade att tillgången till friluftsliv påverkar valet bostadsort. Det är en tydlig ökning jämfört med en liknande undersökning som gjordes 2007 då siffran var knappt 40 procent.

I Västerbotten ligger siffan något högre, drygt 55 procent uppger att friluftsliv är en viktig faktor vid val av bostadsort.

Kommunträff i Lycksele

I Västerbotten pågår sedan några år ett samarbete mellan kommunerna i friluftslivsfrågor. Årets kommunträff hade två huvudteman, regionala utvecklingsprojekt och erfarenhetsutbyte av kartering och utvecklingsplaner för friluftsliv.

Ett antal projekt presenterades träffen, bland annat:

  • Hållbara transporter längs väg 363
  • Regional samverkan om leder
  • Digital kunskapsplattform om hälsoeffekter för besökare i naturen
  • Regional kartering av områden potentiellt viktiga för friluftsliv

Träffen hölls i Lycksele 2 maj 2019.

Utvecklingsarbete pågår i alla kommuner

Alla länets kommuner arbetar med utveckling av friluftslivet. Bland annat pågår arbete med vandringsleder, utveckling av frilufts- och rekreationsområden samt kartering av friluftsområden. Kartläggning av friluftsområden är viktigt för planering av till exempel nya bostadsområden och offentlig verksamhet som förskolor, skolor och äldreboenden.

Många fördelar med god tillgång till friluftsliv

Att enkelt kunna ta sig ut i naturen nära sin bostad är viktigt för många. Möjligheten att utöva friluftsliv är viktigt ur en rad aspekter så som hälsa, rekreation, naturförståelse och för besöksnäringen. Naturen ger ofta frihet från stress, buller och trängsel.

Mer information

Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mål för friluftslivspolitikenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt