Publiceringsdatum: 29 april 2019

Senast uppdaterad: måndag 29 april, 07.43

Ansökan om tillstånd till täktverksamhet, Skellefteå kommun

Det är nu möjligt att ta del av och yttra sig över Swerock AB:s miljökonsekvensbeskrivning och ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet av berg och morän med följdverksamhet inom fastigheten Nordanås 2:1 i Skellefteå kommun.

Handlingarna i ärendet finns tillgängliga på kommunledningskontoret i Skellefteå och Länsstyrel­sen. Ärendebeteckning 551-7808-2018. Sista datum för yttrande ska vara den 3 juni 2019.

Kontakt