Publiceringsdatum: 17 april 2019

Senast uppdaterad: torsdag 25 april, 11.33

Frivilliga ornitologer för fågelinventering sökes

Fågelinventering.

Nu har du möjlighet att delta i inventeringar av standardrutter inom Svensk fågeltaxering (SFT). Länsstyrelsen i Västerbotten inventerar årligen fåglar ifrån kust-och skärgård till kalfjäll med syftet att långsiktigt övervaka fåglars utveckling i Västerbottens län och i Sverige. För att göra detta möjligt behövs därför frivilliga ornitologer.

En standardrutt är 8 kilometer långa, (2x2 kilometer). I länet har vi 93 standardrutter jämt fördelade med 25 kilometers mellanrum. Drygt hälften av länets standardrutter, 50 stycken, inventeras av frivilliga ornitologer och av Länsstyrelsen. I hela Sverige är det närmare 500 rutter varje år.

Inventeringen börjar i mitten av maj vid kusten och avslutas runt juni/juli i fjällen. Vid inventeringen noteras alla fåglar som ses och hörs längs rutten. Enklast genomför du inventeringar i närheten av din hemort. För fler inventeringar längre bort finns det möjlighet att få bidrag för boende och resekostnader.

Resultatet från inventeringarna används sedan för att skapa trend-linjer med TRIM-index för de vanligaste arterna. Resultat används i rapportering av de miljömål som berörs, bland annat målen Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt- och djurliv med delmålet Häckande fåglar i fjällen samt Levande skogar.

Resultaten används även för EU-rapportering vid biogeografiska uppföljningen i Natura 2000 vid samt vid uppföljning av Art-och habitatsdirektiven samt Annex-arterna.

Information om fågeltaxering och hur det går för Sveriges fåglar på Svensk fågeltaxerings webbplatslänk till annan webbplats

Omfattning

När: Från mitten av maj till slutet av juni

Var: Hela Västerbotten, från kust till fjäll

Hur: Enstaka eller fler standarrutter (ju fler desto bättre)

Kunskapskrav

  • Goda kunskaper om de 100 vanligaste fåglarna till läte och utseende
  • Erfarenhet och vana av vistelse i skog och mark, oländig terräng
  • Att kunna orientera efter karta, kompass och GPS

Övrigt

Arbetet genomförs ensamt i fält och kräver ett stort mått av självständighet.
B-körkort är ett krav.

Kontakt