Publiceringsdatum: 5 april 2019

Senast uppdaterad: fredag 5 april, 13.16

Västerbottens kriskommunikatörer gör studieresa till Island

En grupp kommunikatörer från Västerbotten reser till Reykjavik, Island, den 8 april. Syftet med studieresan är att lära sig mer om hur islänningarna arbetar med kriskommunikation och krisberedskap.

Island har en mångfacetterad riskbild som i mångt och mycket har kopplingar till geografin. Stormar, laviner, skred, vulkanutbrott och skogsbränder förekommer regelbundet. Myndigheterna på Island har därför bred erfarenhet av att hantera kriser.

I Västerbotten pågår sedan ett antal år tillbaka ett arbete med att utveckla den regionala krishanteringsförmågan. En viktig del i krisberedskapen är området kriskommunikation. Inom ramen för ett fyraårigt utvecklingsprojekt som finansieras via MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)länk till annan webbplats arbetar Länsstyrelsen och Västerbottens krisberedskapsaktörer tillsammans med att bygga upp den gemensamma förmågan att samverka och hantera kriser.

Det regionala kriskommunikatörsnätverket, som funnits sedan 2011, är en viktig beståndsdel i länets krisberedskap. De kommunikatörer som nu besöker Island utgör en del av detta nätverk. Kommunikatörerna från Västerbotten kommer också att beskriva hur myndigheterna i Västerbotten arbetar med krisberedskap och kriskommunikation.

Studieresan finansieras av MSB.

Kontakt