Publiceringsdatum: 5 april 2019

Senast uppdaterad: fredag 5 april, 11.39

Landshövdingen deltar vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg

Landshövding Magdalena Andersson medverkar vid Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg den 9–10 april. Konferensens tema är hållbar tillväxt i den arktiska regionen.

Landshövdingens fokus är dialogen med regionala representanter för Ryssland, Finland, och Norge på temat hållbar tillväxt i Barentsregionen. Detta sker bland annat inom ramen för en paneldebatt under konferensen andra dag.

Landshövdingen kommer att lyfta fram goda exempel från Västerbotten på samarbeten inom Barents. Dessa kommer tillexempel vara den rovdjurskonferens som anordnades i Svansele i början av mars, det utbyte som sker mellan svenska och ryska vänorter och det västerbottniska kontoret SKBIC i Petrozavodsk.  

Statsminister Stefan Löfven kommer att genomföra ett bilateralt möte med president Putin i samband med Internationellt Arktiskt Forum. Flera nordiska länder deltar på hög nivå vid konferensen, bland andra Norges statsminister Solberg.

Barentsregionen förenar norra Finland, Sverige, Norge och nordvästra Ryssland. Regionen är med sina dryga fem miljoner invånare det mest tätbefolkade området norr om polcirkeln. EU är liksom länderna och de 14 regionerna i Barentsområdet medlem av samarbetet sedan Kirkenesdeklarationen undertecknades 1993 och samarbetet startade.

Kontakt