Publiceringsdatum: 29 mars 2019

Senast uppdaterad: onsdag 3 april, 10.34

Västerbotten uppmärksammas i Trästad - landshövdingen omvald som ordförande och pris till Lorents Burman

Föreningen Trästad Sverige har haft sitt årsmöte. Mötet ägde rum den 26 mars 2019 i Skövde.

Magdalena Andersson, landshövding i Västerbottens län, fick fortsatt förtroende som ordförande. Västerbotten är därutöver väl representerat i styrelsen. Evelina Fahlesson, byggnadsnämndens ordförande i Skellefteå kommun är ordinarie ledamot och Bror Sundqvist, Luleå Tekniska Högskola i Skellefteå valdes in som suppleant.

-  Jag är stolt över förtroendet, säger Magdalena Andersson. Vårt mål är ju att främja ett ökat träbyggande, inte minst viktigt med tanke på klimatet. Västerbottens roll som skogslän gör det dessutom särskilt viktigt.

Föreningen Trästad Sverige är en nationell förening som syftar till att medverka till kunskaps-överföring, spridande av goda exempel och stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet.

Föreningen består av aktiva kommuner, byggherrar och andra engagerade aktörer inom hållbart byggande. Målet med Trästad är att öka intresset, engagemanget och kunskapen för industriellt träbyggande i kommuner och bland andra relevanta aktörer.

Vid årsmötet delades också priset Trästadens Gnista ut. Priset delades ut för tredje året i rad och årets mottagare blev Lorents Burman, kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå.  Han fick priset för sitt långvariga engagemang för ett ökat träbyggande, inte bara i Skellefteå utan i hela Sverige.

www.trastad.selänk till annan webbplats


Kontakt